Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jan 2020

Fase 1/3
Geef jouw tekst in :(niet verplicht)
vermeld jouw militaire loopbaan, hoe je elkaar wil ontmoeten ,waarom je contact wil ,mobiel nummer ,...
contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info