Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Callebaut Jos
Functie : Milicien
Lichting : 1967
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Heinsch-Stockem - 3° Lansiers
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Altenrath
Companie : Staf & Diensten
Divisie : 2G
Maand binnengekomen (opleiding) : februari 1970
Maand afzwaai (demob) : januari 1971
Aantal maanden dienst : 12

info over Callebaut Jos :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33333333 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info