Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : beroeps (BV) Vrolijks Guido
Functie : Chafeur
Lichting : 1975
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne : blaron
Garnizoen (stad) : Turnhout
Companie :
Divisie : 1 cie rav en transport
Maand binnengekomen (opleiding) : november 1974
Maand afzwaai (demob) : november 1976
Aantal maanden dienst : 25

info over Vrolijks Guido :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33355333 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info