Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Geldof Vladimir
Functie : Korporaal
Lichting : 1986
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Arolsen
Companie : alfa viktor
Divisie : 14 Cie Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : september 1986
Maand afzwaai (demob) : juli 1987
Aantal maanden dienst : 11

info over Geldof Vladimir :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33366333 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info