Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Thierry Treinen
Functie : SM Gevechtsgenie
Lichting : 1991
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout kazerne majoor Blairon
Kazerne : Kwartier Antoine
Garnizoen (stad) : Arolsen
Companie : Kamer 103
Divisie : 14 Cie Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1991
Maand afzwaai (demob) : februari 1992
Aantal maanden dienst : 9

info over Thierry Treinen :: https://www.facebook.com/thierry.treinen


(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33377333 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info