Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (KRO) Denecker Noë
Functie : MT Officier
Lichting : 1974
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Heverlee en Doornik
Kazerne : Larne
Garnizoen (stad) : Werl
Companie :
Divisie : 4e cie Mat
Maand binnengekomen (opleiding) : februari 1975
Maand afzwaai (demob) : april 1976
Aantal maanden dienst : 15

info over Denecker Noë :

Opleiding in Heverlee (Kazerne Cdt De Hemptinne) van feb. 75 tot april 75 en in Doornik (Kazerne St Jan) van mei 75 tot juni 75. Vanaf juli 75: definitieve eenheid te Werl.


Denecker Noë heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33400433 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info