Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Vackier Rudy
Functie :
Lichting : 1973
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum :
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Soest
Companie : 75
Divisie : 2 Cie
Maand binnengekomen (opleiding) : januari 1973
Maand afzwaai (demob) : januari 1973
Aantal maanden dienst : 1

info over Vackier Rudy :Vackier Rudy heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33411433 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info