Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : beroeps (BV) Deschacht Dominique
Functie :
Lichting : 1976
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum :
Kazerne : Majoor Blairon OCNR3
Garnizoen (stad) : Turnhout
Companie :
Divisie : andere
Maand binnengekomen (opleiding) : september 1976
Maand afzwaai (demob) : september 1978
Aantal maanden dienst : 25

info over Deschacht Dominique :Deschacht Dominique heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33433433 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info