Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Jacques Terryn
Functie : Chauffeur Nieuwpoort (Franstaligen)
Lichting : 1965
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Heverlee
Kazerne : Nieuwpoort
Garnizoen (stad) : Westhoven
Companie : 119e Compagnie transport
Divisie : 119e compagnie transport (franstaligen) westhoven
Maand binnengekomen (opleiding) : april 1965
Maand afzwaai (demob) : april 1966
Aantal maanden dienst : 13

info over Jacques Terryn :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33444433 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info