Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Platteau Patrick
Functie :
Lichting : 1972
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Turnhout
Companie : 1953
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1972
Maand afzwaai (demob) : juni 1973
Aantal maanden dienst : 13

info over Platteau Patrick :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33455433 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info