Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Verstraeten Rudy
Functie : Bediener pneumatische tuigen
Lichting : 1966
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Jambes
Kazerne : Brasseur
Garnizoen (stad) : Westhoven
Companie : 68 é genie staf
Divisie : Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : april 1966
Maand afzwaai (demob) : maart 1967
Aantal maanden dienst : 12

info over Verstraeten Rudy :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33488433 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info