Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Van Camp Rudy
Functie : Richter in richting
Lichting : 1983
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Lombardsijde
Kazerne : Legrand
Garnizoen (stad) : Altenrath
Companie :
Divisie : 17RA
Maand binnengekomen (opleiding) : april 1983
Maand afzwaai (demob) : december 1983
Aantal maanden dienst : 9

info over Van Camp Rudy :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33499433 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info