Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 May 2019


Belgische driekleur

Naam : beroeps (BV) Hendrikx Ian
Functie :
Lichting : 1997
Eenheid :
Opleidingscentrum :
Kazerne :
Garnizoen (stad) :
Companie :
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) : december 1997
Maand afzwaai (demob) : december
Aantal maanden dienst : -23963

info over Hendrikx Ian :Hendrikx Ian heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33500533 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info