Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jun 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Lens Marc
Functie : Kannonier C-20
Lichting : 1985
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Lombardsijde
Kazerne : Maenhout
Garnizoen (stad) : Brakel
Companie :
Divisie : 43A
Maand binnengekomen (opleiding) : november 1985
Maand afzwaai (demob) : oktober 1986
Aantal maanden dienst : 12

info over Lens Marc :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33722733 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info