Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jun 2019


Belgische driekleur

Naam : beroeps (BV) Joost Cosman
Functie : Benzienestation
Lichting : 1970
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turhout
Kazerne : Essentho
Garnizoen (stad) : Marsberg Essentho
Companie : Staf
Divisie : 62 a hawk
Maand binnengekomen (opleiding) : juli 1970
Maand afzwaai (demob) : juli 1972
Aantal maanden dienst : 25

info over Joost Cosman :Joost Cosman heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33744733 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info