Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jun 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Gustaaf Michiels
Functie : Chauffeur
Lichting : 1954
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : 2e O.C Infanterie en D.O. 38/35 - 1 Cie
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Gummersbach
Companie :
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) : augustus 1954
Maand afzwaai (demob) : januari 1956
Aantal maanden dienst : 18

info over Gustaaf Michiels :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33755733 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info