Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jun 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Callewaert Jaak
Functie : Korporaal MP
Lichting : 1973
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : MP
Kazerne : Calmeyn
Garnizoen (stad) : Arlon
Companie :
Divisie : 3 Cie
Maand binnengekomen (opleiding) : mei 1973
Maand afzwaai (demob) : april 1974
Aantal maanden dienst : 12

info over Callewaert Jaak :

Na opleiding in Arlon gekazerneerd in Etterbeek


Callewaert Jaak heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33788733 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info