Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jun 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Bekaert Rony
Functie :
Lichting : 1973
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Turnhout
Companie :
Divisie : 14 Cie Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : januari 1973
Maand afzwaai (demob) : december 1973
Aantal maanden dienst : 12

info over Bekaert Rony :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 33877833 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info