Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jun 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Wackenier Peter
Functie : FAL O / SCHERPSCHUTTER PLUS MAG
Lichting : 1985
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : kAZERNE HOOGBOOM
Kazerne : KNESSELAERE
Garnizoen (stad) : Spich
Companie : B COMPAGNIE
Divisie : 1Cyclisen
Maand binnengekomen (opleiding) : oktober 1985
Maand afzwaai (demob) : mei 1986
Aantal maanden dienst : 8

info over Wackenier Peter ::Gelegerd in Spich bij de cyclisten


Wackenier Peter heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35022053 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info