Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jun 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) De Vooght Kamiel Karel
Functie : S.M. kameroverste
Lichting : 1964
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : S.M.
Kazerne : Steenstraete
Garnizoen (stad) : Soest
Companie : 17
Divisie : 1eGrenadiers
Maand binnengekomen (opleiding) : mei 1964
Maand afzwaai (demob) : mei 1965
Aantal maanden dienst : 13

info over De Vooght Kamiel Karel :

Toentertijd vaste dienst beheerder wasserij. Nu actief bij de "Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen" met functie als Commissaris.


:camiel.de.vooght@gmail.com


(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35100153 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info