Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

24 Oct 2019


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Guido Franssen
Functie : Hzk operator
Lichting : 1978
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Peutie
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Essentho
Companie : Stafcompanie
Divisie : 2 Pl TTR
Maand binnengekomen (opleiding) : november 1978
Maand afzwaai (demob) : juni 1979
Aantal maanden dienst : 8

info over Guido Franssen :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35200253 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info