Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

24 Oct 2019


Belgische driekleur

Naam : beroeps (BV) Wils Danny
Functie : magezijnier keuken
Lichting :
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum :
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Westhoven
Companie : staf companie
Divisie : 1e Genie
Maand binnengekomen (opleiding) :
Maand afzwaai (demob) : juli 1991
Aantal maanden dienst : 23900

info over Wils Danny :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35322353 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info