Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

30 May 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Pieters John
Functie :
Lichting : 1987
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : stormfusilier
Kazerne : knesselaere
Garnizoen (stad) : Spich
Companie : A
Divisie : 1Cyclisen
Maand binnengekomen (opleiding) : november 1988
Maand afzwaai (demob) : september 1989
Aantal maanden dienst : 11

info over Pieters John :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35466453 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info