Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

11 Jul 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Stessens Michel
Functie : verpleger brancardier
Lichting : 1968
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Leopoldskazerne Gent
Kazerne : de gete
Garnizoen (stad) : Kassel
Companie : infirmerie 2jp
Divisie : 1 Cie Ambulance
Maand binnengekomen (opleiding) : februari 1968
Maand afzwaai (demob) : januari 1969
Aantal maanden dienst : 12

info over Stessens Michel :

van siegen Heidelberg 1cie MED overgeplaatst naar kassel verbleef en sliep in de infirmerie


(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35555553 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info