Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

11 Jul 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Van Vaerenbergh Kristiaan
Functie : Chauffeur/operateur
Lichting : 1990
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Heverlee
Kazerne : Comm. De Hemptinne
Garnizoen (stad) : andere
Companie : A batterij
Divisie : 18RA
Maand binnengekomen (opleiding) : maart 1990
Maand afzwaai (demob) : maart 1991
Aantal maanden dienst : 13

info over Van Vaerenbergh Kristiaan :

Chef sectie personeel Lt Theunis


Van Vaerenbergh Kristiaan heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35577553 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info