Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

21 Feb 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) De Rijcke Kris
Functie : S MILICIEN
Lichting : 1991
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum :
Kazerne : 14CIE GENIE
Garnizoen (stad) : Arolsen
Companie : 82
Divisie : 14 Cie Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1990
Maand afzwaai (demob) : maart 1992
Aantal maanden dienst : 22

info over De Rijcke Kris ::ON2RK@TELENET.BE


(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35677653 mee door)

contact over de website : csm@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info