Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

08 Aug 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Deblocq Stephane
Functie : bevordering brantstof
Lichting : 1980
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : kapellen
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Antwerpen
Companie :
Divisie : 102 Cie Rav
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1980
Maand afzwaai (demob) : juni 1981
Aantal maanden dienst : 13

info over Deblocq Stephane ::deblocq stephane


(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35799753 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info