Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

22 Jun 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Van Dam Marc
Functie : Technieker
Lichting : 1984
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Peutie
Kazerne : Merzbruck
Garnizoen (stad) : Merzbruck
Companie :
Divisie : 18 de Lichte Vliegwezen
Maand binnengekomen (opleiding) : december 1984
Maand afzwaai (demob) : juli 1985
Aantal maanden dienst : 8

info over Van Dam Marc :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info