Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Aug 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Willy Cobbaert
Functie : Wapenmaker/magazijnier
Lichting : 1966
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Hitfeld
Companie :
Divisie : 51 genie bataljon
Maand binnengekomen (opleiding) : maart 1966
Maand afzwaai (demob) : februari 1967
Aantal maanden dienst : 12

info over Willy Cobbaert :

Benoemd tot korporaal in de reserve.


:willy cobbaertcontact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info