Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Aug 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Voets Valentin
Functie : Barman
Lichting : 1979
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : NBC
Kazerne : Keulen
Garnizoen (stad) : dellbruck
Companie :
Divisie : 6e genie
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1979
Maand afzwaai (demob) : juni 1980
Aantal maanden dienst : 13

info over Voets Valentin :

Normaal was ik mp police maar heb geruild met iemand en ben toen barman geweest in beroeps kantinecontact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info