Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Aug 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Aman Tanweer
Functie :
Lichting : 1993
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : peuti
Kazerne : propsteigerwald
Garnizoen (stad) : Aken
Companie :
Divisie : 29 bataljon logistiek
Maand binnengekomen (opleiding) : 1993
Maand afzwaai (demob) : 1994
Aantal maanden dienst : 13

info over Aman Tanweer :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info