Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Aug 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Simons Roger
Functie : Radio operater
Lichting : 1957
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Lombardsijde
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Ossendorf
Companie :
Divisie : Bn 33A
Maand binnengekomen (opleiding) : februari 1957
Maand afzwaai (demob) : april 1958
Aantal maanden dienst : 15

info over Simons Roger :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info