Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

19 Sep 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Jean-paul De Smet
Functie :
Lichting : 1988
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum :
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Turnhout
Companie :
Divisie : 14 Cie Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1988
Maand afzwaai (demob) : maart 1989
Aantal maanden dienst : 10

info over Jean-paul De Smet :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info