Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

19 Sep 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Erik Lefevre
Functie : milicien
Lichting : 1968
Eenheid : medische dienst
Opleidingscentrum : Gent
Kazerne : Kwartier Adam
Garnizoen (stad) : Soest
Companie : Infirmerie
Divisie : 4 Cie Med
Maand binnengekomen (opleiding) : februari 1968
Maand afzwaai (demob) : januari 1969
Aantal maanden dienst : 12

info over Erik Lefevre :

Was helper verpleger in de infirmeriecontact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info