Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

16 Aug 2022


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Daniels Gunter
Functie :
Lichting : 1985
Eenheid :
Opleidingscentrum :
Kazerne :
Garnizoen (stad) :
Companie :
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) : december 1985
Maand afzwaai (demob) : december
Aantal maanden dienst : -23819

info over Daniels Gunter :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info