Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

16 Aug 2022


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Thys Herman
Functie : Chauffeur
Lichting : 1969
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Turnhout
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Altenrath
Companie :
Divisie : 17RA
Maand binnengekomen (opleiding) : maart 1969
Maand afzwaai (demob) : februari 1970
Aantal maanden dienst : 12

info over Thys Herman :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info