Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

04 Dec 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Van Der Sanden Leronard
Functie : stormfuselier
Lichting : 1978
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Duitsland
Kazerne : Knesselaere
Garnizoen (stad) : Spich
Companie : C-cie
Divisie : 1CY
Maand binnengekomen (opleiding) : november 1978
Maand afzwaai (demob) : juli 1979
Aantal maanden dienst : 9

info over Van Der Sanden Leronard :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info