Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

04 Dec 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Erik Bourguignon
Functie :
Lichting : 1977
Eenheid :
Opleidingscentrum : Leopoldsburg
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Soest
Companie :
Divisie : 4Lanciers
Maand binnengekomen (opleiding) :
Maand afzwaai (demob) :
Aantal maanden dienst : 1

info over Erik Bourguignon :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info