Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

04 Dec 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Leo Vandeneede
Functie :
Lichting : 1967
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Leopoldburg
Kazerne :
Garnizoen (stad) : Leopoldsburg
Companie :
Divisie : 2e lanciers
Maand binnengekomen (opleiding) : november 1967
Maand afzwaai (demob) : oktober 1968
Aantal maanden dienst : 12

info over Leo Vandeneede :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info