Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

04 Dec 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (KROO) Luc Desmedt
Functie : sergeant
Lichting : 1976
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Stokem
Kazerne : Knesselaere
Garnizoen (stad) : Spich
Companie :
Divisie : 1Cy
Maand binnengekomen (opleiding) : februari 1976
Maand afzwaai (demob) : september 1976
Aantal maanden dienst : 8

info over Luc Desmedt :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info