Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

04 Dec 2021


Belgische driekleur

Naam : milicien (KROO) Patrick Jonnaert
Functie : Appro Mat - Chauffeur
Lichting : 1976
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Leopoldsburg
Kazerne : Kamp Astrid
Garnizoen (stad) : Probsteierwald
Companie : 250
Divisie : 250Cie Park
Maand binnengekomen (opleiding) : april 1976
Maand afzwaai (demob) : december 1976
Aantal maanden dienst : 9

info over Patrick Jonnaert :

Tanktransportcontact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info