Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jul 2022


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Hendrix Henri
Functie :
Lichting : 1967
Eenheid :
Opleidingscentrum :
Kazerne :
Garnizoen (stad) :
Companie :
Divisie :
Maand binnengekomen (opleiding) : maart 1967
Maand afzwaai (demob) : februari 1968
Aantal maanden dienst : 12

info over Hendrix Henri :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info