Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jul 2022


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Rudi Sturm
Functie : Bediener Afuit
Lichting : 1982
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Lombardsijde
Kazerne : Maenhout
Garnizoen (stad) : Brakel
Companie : C bataljon
Divisie : 43A
Maand binnengekomen (opleiding) : juni 1982
Maand afzwaai (demob) : januari 1983
Aantal maanden dienst : 8

info over Rudi Sturm :

Stamnummer: 82/15769contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info