Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

29 Nov 2023


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Peter Stremes
Functie : chauffeur
Lichting : 1977
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Heverlee
Kazerne : Passendaele
Garnizoen (stad) : Westhoven
Companie : 2e cie
Divisie : Genie
Maand binnengekomen (opleiding) : mei 1977
Maand afzwaai (demob) : december 1977
Aantal maanden dienst : 8

info over Peter Stremes :
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info