Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

23 Mar 2018

Militie.be

Op zoek naar jouw oude legermaten . Zoek ze hier op


Bsd fba
Klik hier op verder te gaan : MILITIE.BE

https://www.facebook.com/groups/dentroep/

contact over de website : info@militie.be - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info