Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

20 Jun 2024Lichting
Garnizoen
Divisie - Afdeling

- Vul minstens 1 zoekveld in -
contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info