Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

16 Aug 2022

deel 1/ 3 --- opmaak van een bericht




Geef jouw tekst in :(niet verplicht)
vermeld jouw militaire loopbaan, hoe je elkaar wil ontmoeten ,waarom je contact wil ,mobiel nummer ,...




contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info