Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jun 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Van Assche Gerrit
Functie : Kanonnier
Lichting : 1985
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Lombardsijde
Kazerne : Maj legrand
Garnizoen (stad) : Altenrath
Companie : A batterij
Divisie : 17RA
Maand binnengekomen (opleiding) : april 1985
Maand afzwaai (demob) : januari 1986
Aantal maanden dienst : 10

info over Van Assche Gerrit :

Maand paleiswacht


(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 34900943 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info