Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jun 2020


Belgische driekleur

Naam : beroeps (BV) Cornu Marc
Functie : sectie radio
Lichting : 1970
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : OC Nr 3 Majoor Blairon Turnhout
Kazerne : ADAM
Garnizoen (stad) : Soest
Companie :
Divisie : 4 Cie pantserinfanteriebrigade Cie HK
Maand binnengekomen (opleiding) : augustus 1970
Maand afzwaai (demob) : augustus 1973
Aantal maanden dienst : 37

info over Cornu Marc :(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35066053 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info