Militie.be zoek naar jouw kameraden van je legerdienst tijd

02 Jun 2020


Belgische driekleur

Naam : milicien (SM) Louis Somers
Functie : Brigadier..Wachtmeester c.Batterij 1973
Lichting : 1972
Eenheid : landmacht
Opleidingscentrum : Altenrath
Kazerne : Maj.Legrand
Garnizoen (stad) : Altenrath
Companie :
Divisie : 17RA
Maand binnengekomen (opleiding) : maart 1972
Maand afzwaai (demob) : februari 1973
Aantal maanden dienst : 12

info over Louis Somers :

Op site staat Loui Moet Louis zijn Op site staat wachweester Moet wachtmeester zijn SCHUTTERSDIPLOMA ONTVANGEN VAN KAPITEIN VEREECKEN BIJ AFZWAAIFEEST EINDE FERUARI 1973


:L.somers1953@gmail.com


Louis Somers heeft zijn e-mail nog niet bevestigd en daarom
kunnen er nog geen berichten naar hem verstuurd worden.

Ben jij deze persoon en wenst U jouw e-mail te bevestigen , druk hier
(Bij iedere contact naar ons over dit profiel, geef de referentie 35133153 mee door)

contact over de website : mail - (wij doen geen opzoekingen in het leger-archief) -- Help en Info